Kehittyvä Hamina –yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.

Opiskelijat työpaikalla

Tutustu, opi, harjoittele – Työelämään tutustumisen, työssäoppimisen ja työharjoittelun ero

Työelämään tutustuminen (TET), on peruskoulun oppimäärään sisältyvä lyhyt ”työharjoittelu” (max 2 vk.). TET on osa koulunkäyntiä, joten siitä ei makseta palkkaa eikä oppilas ole työsuhteessa TET-paikkaansa. TET järjestetään yleensä 8. ja 9. luokalla. TET-jakson tarkoitus on tutustuttaa nuori yritysten ja työyhteisöjen toimintaan sekä eri ammatteihin.

Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittamista, eli osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella, aidossa työympäristössä. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työssäoppimisessa korostuu siis kokonaan uuden opiskelu.

Työharjoittelussa kerrataan, sovelletaan ja harjaannutetaan jo opittua; syvennetään ammattitaitoa. Työharjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Korkeakouluopinnoissa työharjoittelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden päästä soveltamaan oppimaansa teoriatietoa työelämän käytännön tehtäviin.

Kaikki em. työkontaktit mahdollistavat yritykselle vaikutusmahdollisuuden esimerkiksi nuoren työasenteisiin. Niin työssäoppiminen kuin työharjoitelukin tähtäävät myös hedelmälliseen vuorovaikutukseen työmarkkinoilla: opiskelija pääsee solmimaan kontakteja oman alansa työnantajiin jo opiskeluaikana, ja työnantaja pääsee tutustumaan tulevaisuuden osaajiin.

 

Älä kouluttaudu sihteeriksi

Eletään taas sitä aikaa, että kodeissa käydään nuoren kanssa kiivaita keskusteluja peruskoulun jälkeisistä jatko-opinnoista. Joidenkin kohdalla työelämäpolun askelmerkit ovat kohdallaan heti - parhaimmassa tapauksessa myös koulumenestys tukee valintaa: hakupisteet riittävät toiveopintoihin. On kuitenkin myös suuri joukko nuoria, joiden ammatinvalinta ei ole valintaa, vaan heikohkon koulumenestyksen myötä sattuman kauppaa: opintoja jatketaan siellä, mihin pisteet riittävät. On myös olemassa ansa ajautua tietämättään koulutusalalle, joka ei työllistä.
– Kunhan johonkin menee, sanoo joku vanhempi.
Totta toinen puoli; opinnoissa kiinni pysyminen vähentää syrjäytymisriskiä huomattavasti, mutta jos koulutusala tuntuu vastentahtoiselta, on myös keskeyttämisvaara suuri. Tai jos valmistuu alalle, jonka työllistymismahdollisuudet ovat olemattomat, on tullut suorastaan huijatuksi. Molemmissa tapauksissa omaan elämään kiinni pääseminen vaikeutuu. 

Kodit, koulut, kummit, kaimat & kaverit - mahdollistetaan onnistumisia! Vilkaistaan myös Kaakkois-Suomen (Kotka-Hamina) ammattibarometria:  

www.ammattibarometri.fi/Toplista.asp?tetoimistot=KotkaHamina&vuosi=16ii&kieli=

Yhteishaku oppilaitoksiin alkaa helmikuussa, mutta valintaan vaikuttavat päättötodistuksen arvosanat. Hirmuinen tsemppi päälle. Nyt heti. 

 

Sori pojat

Jostain syystä suomalaisissa istuu syvällä käsitys, että pojat olisivat lähtökohtaisesti matemaattisesti lahjakkaimpia kuin tytöt. Seuraava yhtälö osoittaa, että lopputulos on sittenkin osatekijöidensä summa:

Tytöt pärjäävät poikia paremmin koulussa +

Naiset ovat koulutusmyönteisempiä kuin miehet =

Nuorten miesten työttömien joukko on suurempi kuin työttömien nuorten naisten joukko

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 20–24-vuotiaista miehistä oli työttömänä 19,9 prosenttia, naisista 13,6 prosenttia. Peruskoulun päättöarvosanat vaikuttavat pitkälle aikuisuuteen. 25-vuotiaina ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa jääneissä on paljon alle seiskan oppilaita.

Sori pojat. Ihan harmittaa teidän puolestanne. Saatte laiskanläksyksi asettaa tavoitteita. Korkeammalle.

 

Kiltti yrittäjä, älä pelkästään pesetä ikkunoita

Kohta ne taas tulevat, nimittäin tettiläiset (TET= työelämään tutustuminen). Kyse on yritysten ja koulujen yhteistyöstä, jonka tavoitteena on parantaa nuoren työelämän tuntemusta ja arvostamista. 

Aikuisissa asuu usein ajatus siitä, että nuorille tulisi näyttää, mitä ”työnteko oikein on”, tyyliin ”silloin, kun minä olin nuori…”. Ne tarinat ovat kieltämättä vastustamattomia, useat kuin suoraan Grimmin vertahyytävistä saduista. Mutta maailma muuttuu ja sukupolvet sen mukana: nykynuorta ei välttämättä kouli viikon lattiankuuraus. 

Sinä, yrittäjä, saatat olla TET-nuoren ensimmäinen kontakti työelämään. Huolehdithan siitä, että kokemus on kohtuudella antoisa; siivoustehtävien lisäksi, ota hänet mukaan vaikkapa asiakastapaamiseen tai suunnittelukokoukseen. Ja jos oikeasti haluat sävähdyttää, niin kysy hänen mielipidettään; hänellä jopa saattaa olla sellainen.

 

Ongelmia vai ideoita?

Kumpi on helpompaa, määritellä ongelmia vai keksiä uusia ideoita?

- Keksiä uusia ongelmia, vastaa joku vääräleuka.

No mutta, aina parempi! 

Oikeasti ongelmien määritteleminen on varmasti helpompaa, kuin uusien ideoitten keksiminen, mutta jos keksii peräti uusia ongelmia, saattaa olla jo pitkällä myös uusien ideoitten kanssa!

Sinä nuori, innovatiivinen häiskä, sovi tapaaminen tuntemasi toimialan yrittäjän kanssa ja kysy, mikä on isoin ongelma yrityksessä. Kysele, kaiva ja kisko vastaus. Kun todellinen ongelma löytyy eli pystyt määrittelemään sen, voit alkaa kehittää ratkaisua. Myy ratkaisusi sitten muillekin. 

 

Liity jäseneksi Kehittyvään Haminaan!

Kehittyvä Hamina ry

Kehittyvä Hamina –yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.


Ota yhteyttä

Kehittyvä Hamina ry
Mervi Visuri, puheenjohtaja
Puhelin 040 536 1867
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kohti työelämää! -hanke
Pia Puheloinen, hankevetäjä
Puhelin 040 809 5877
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Löydät meidät myös

Tilaa uutiskirje!