Kehittyvä Hamina –yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.

Yhdistyksen toiminta

Kehittyvä Hamina ry:n toiminnan päätavoitteet ovat

  • edistää Haminan kaupungin elävyyttä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta
  • edistää toiminta-alueellaan jäsentensä yhteistoimintaa ja parantaa jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä
  • lisätä Haminan tunnettavuutta

Liity jäseneksi ja tule mukaan kehittämään kaupunkia. TÄYTÄ LIITTYMISLOMAKE!

Yritysjäsenet
henkilömäärän mukaan

jäsenmaksu/vuosi
1-3 htv 50,00
4-20 htv 100,00
21-50 htv 200,00
51-99 htv 300,00
yli 100 500,00

Muut jäsenet
 
Yhdistys tai seura 25,00
Kiinteistö 0,10 € / m2
Henkilöjäsen  25,00

Jäsenmaksujen määrä on päätetty yhdistyksen hallituksessa 19.3.2020

Viestintä - tiedottaminen

  • yhdistyksen kotisivut pidetään ajan tasalla 
  • yhdistyksen Kehittyvä Hamina Facebook -sivuilla jaetaan tietoa ja tapahtumia
  • yhdistyksen jäsentiedote lähetetään sähköisenä uutiskirjeenä sekä sähköpostitse tarvittaessa
  • ulkoinen tiedottaminen kytkeytyy yhdistyksen kulloinkin järjestämään tapahtumaan

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat

  • Kesätuulella Haminassa on virallinen kesäkauden avaustapahtuma touko-kesäkuun vaihteessa
  • Joulunavaus virittää perheet ja yritykset joulun odotukseen marraskuun lopulla

Yhdistyksen säännöt

Alla liitteenä yhdistyksen kevätkokouksessa 19.4.2018 hyväksytyt säännöt. Koska säännöissä ei ole toisin mainittu, on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kun kyseessä ei ole yksityinen henkilö voi jäsenmaksun maksanut taho lähettää yhdistyksen kokoukseen oman edustajansa, jolla on yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Liity jäseneksi Kehittyvään Haminaan!

Kehittyvä Hamina ry

Kehittyvä Hamina –yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.


Ota yhteyttä

Kehittyvä Hamina ry
Sanna Vapalahti, puheenjohtaja
kehittyvahamina(at)gmail.com

Löydät meidät myös

Tilaa uutiskirje!