Kehittyvä Hamina –yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.

Yhdistyksen toiminta

Kehittyvä Hamina ry:n toiminnan päätavoitteet ovat

  • edistää Haminan kaupungin elävyyttä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta
  • edistää toiminta-alueellaan jäsentensä yhteistoimintaa ja parantaa jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä
  • lisätä Haminan tunnettavuutta

Liity jäseneksi ja tule mukaan kehittämään kaupunkia. TÄYTÄ LIITTYMISLOMAKE!

Yritysjäsenet
henkilömäärän mukaan

jäsenmaksu/vuosi
1-3 hlö 50,00
4-10 hlö 125,00
11-15 hlö 250,00
16-20 hlö 350,00
yli 20 500,00

Muut jäsenet
 
Yhdistys tai seura 25,00
Kiinteistö 0,10 € / m2
Henkilöjäsen  20,00

Jäsenmaksujen määrä on päätetty yhdistyksen hallituksessa 1.11.2018

Viestintä - tiedottaminen

  • yhdistyksen kotisivut pidetään ajan tasalla 
  • yhdistyksen Kehittyvä Hamina Facebook -sivuilla jaetaan tietoa ja tapahtumia
  • yhdistyksen jäsentiedote lähetetään sähköisenä uutiskirjeenä sekä sähköpostitse tarvittaessa
  • ulkoinen tiedottaminen kytkeytyy yhdistyksen kulloinkin järjestämään tapahtumaan

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat

  • Kesätuulella Haminassa on virallinen kesäkauden avaustapahtuma touko-kesäkuun vaihteessa
  • Joulunavaus virittää perheet ja yritykset joulun odotukseen marraskuun lopulla

Yhdistyksen säännöt

Alla liitteenä yhdistyksen säännöt. Uudet 2018 voimaan tulleet säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 19.4.2018. Koska säännöissä ei ole toisin mainittu, on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kun kyseessä ei ole yksityinen henkilö voi jäsenmaksun maksanut taho lähettää yhdistyksen kokoukseen oman edustajansa, jolla on yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Liity jäseneksi Kehittyvään Haminaan!

Kehittyvä Hamina ry

Kehittyvä Hamina –yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Haminan elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä toimia yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien kehittäjänä.


Ota yhteyttä

Kehittyvä Hamina ry
Mervi Visuri, puheenjohtaja
Puhelin 040 536 1867
kehittyvahamina(at)gmail.com

Löydät meidät myös

Tilaa uutiskirje!